Wakaf Center

Wakaf Tanah Al-Bahjah
Alokasi dana untuk perluasan tanah Al-Bahjah dan penyempurnaannya.

💳 Bank Syariah Mandiri
777.444.1179
A.n Wakaf Tanah Al-Bahjah
Kode bank 451

Donasi Sekarang