Zakat Center

Zakat Center
Alokasi dana untuk orang yang berhak menerima zakat (8 asnaf)

💳 Bank BNI Syariah
07200 42000
Kode Bank 427
A.n Yayasan Al-Bahjah

Donasi Sekarang